9. Steun ons

De kerk van Schagerbrug is beeldbepalend, maar het in stand houden ervan kost geld.

U kunt vriend van het kerkgebouw worden en een jaarlijkse gift overmaken op NL52 INGB 0008 7454 77 tnv Vrienden van het kerkje in Schagerbrug

Wij zijn een ANBI-organisatie wat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de kerkvoogdij via Johan Schering: kerkvoogdij @ kerkschagerbrug.nl 

Advertentie