9. Steun ons

De kerk van Schagerbrug is beeldbepalend, maar het in stand houden ervan kost geld.

Vindt u het belangrijk dat het gebouw voor de polder behouden blijft? Steun dan ons onderhoudsfonds. Wij zijn een ANBI-organisatie wat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de kerkvoogdij via Johan Schering: kerkvoogdij @ kerkschagerbrug.nl