ANBI Kerkvoogdij

Hier vindt u de stukken betreffende de ANBI-status van de kerkvoogdij:

Algemene ANBI-gegevens Kerkvoogdij der Protestantse Gemeente te Zijpe

Financieel jaarverslag 2018

Beleidsplan protestantse gemeente

Jaarverslag 2018